مشخصات فنی

نام پمپ مستغرق

پمپ لجن کش سائر مدل TEX2T -

مدل پمپ مستغرق

TEX2T -

برند پمپ مستغرق

SAER -

نوع پمپ مستغرق

لجن کش -

قدرت

2

اسب بخار -

فاز

سه فاز -

قطر خروجی

2

اینچ -

SAER