مشخصات فنی

عنوان

پمپ کفکش سه فاز بهاران -

برند

بهاران -

سیال

آب شور - آب (نوشیدنی) - آب دریا -

فاز

3 -

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

-

بهاران