مشخصات فنی

عنوان

پمپ لجن کش saer مدل TEX / TEX-D -

مدل

TEX / TEX-D -

برند

1445757 saer -

نوع

لجن کش -

ظرفیت (m³/h)

39 -

ارتفاع (m)

18 -

قدرت

1.5

-

فاز

تک فاز - 3 -

فرکانس (Hz)

50 - 60 -

1445757 saer