مشخصات فنی

نام پمپ مستغرق

پمپ لجن کش سائر مدل TEX-2M -

مدل پمپ مستغرق

TEX-2M -

برند پمپ مستغرق

SAER -

نوع پمپ مستغرق

لجن کش -

قدرت

2

اسب بخار -

فاز

تک فاز -

قطر خروجی

2

اینچ -

امکانات

فلوتردار (دارای قطع کن برقی) اتومات -

SAER