مشخصات فنی

نام پمپ مستغرق

پمپ لجن کش سائر مدل PD9200 -

مدل پمپ مستغرق

PD9200 -

برند پمپ مستغرق

SAER -

نوع پمپ مستغرق

لجن کش -

قدرت

20

اسب بخار -

فاز

سه فاز -

قطر خروجی

6

اینچ -

SAER