مشخصات فنی

نام پمپ مستغرق

پمپ لجن کش سائر مدل PD804 -

مدل پمپ مستغرق

PD804 -

برند پمپ مستغرق

SAER -

نوع پمپ مستغرق

لجن کش -

قدرت

6

اسب بخار -

فاز

سه فاز -

قطر خروجی

3

اینچ -

SAER