مشخصات فنی

نام پمپ مستغرق

پمپ لجن کش سائر مدل PD756 -

مدل پمپ مستغرق

PD756 -

برند پمپ مستغرق

SAER -

نوع پمپ مستغرق

لجن کش -

قدرت

3

اسب بخار -

فاز

سه فاز -

قطر خروجی

2.5

اینچ -

SAER