مشخصات فنی

نام پمپ مستغرق

پمپ لجن کش سائر مدل PD2100 -

مدل پمپ مستغرق

PD2100 -

برند پمپ مستغرق

SAER -

نوع پمپ مستغرق

لجن کش -

قدرت

10

اسب بخار -

فاز

سه فاز -

قطر خروجی

4

اینچ -

SAER