مشخصات فنی

نام پمپ مستغرق

پمپ شناور سائر مدل NS95DA/17 -

مدل پمپ مستغرق

NS95DA/17 -

برند پمپ مستغرق

SAER -

نوع پمپ مستغرق

شناور -

قدرت

4

اسب بخار -

فاز

سه فاز -

قطر خروجی

2

اینچ -

SAER