مشخصات فنی

عنوان

پمپ شناور سائر مدل NR152D/11 -

مدل

NR152D/11 -

برند

1445704 SAER -

نوع

غوطه ور در روغن -

ظرفیت (m³/h)

-

ارتفاع (m)

-

قدرت

25

اسب بخار -

فاز

3 -

قطر خروجی

3

اینچ -

1445704 SAER