مشخصات فنی

نام پمپ مستغرق

پمپ شناور سائر مدل NR152C/21 -

مدل پمپ مستغرق

NR152C/21 -

برند پمپ مستغرق

SAER -

نوع پمپ مستغرق

شناور -

قدرت

40

اسب بخار -

فاز

سه فاز -

قطر خروجی

3

اینچ -

SAER