مشخصات فنی

نام پمپ مستغرق

پمپ شناور سائر مدل NR152B/3 -

مدل پمپ مستغرق

NR152B/3 -

برند پمپ مستغرق

SAER -

نوع پمپ مستغرق

شناور -

قدرت

3

اسب بخار -

فاز

تک فاز -

قطر خروجی

3

اینچ -

SAER