مشخصات فنی

نام پمپ مستغرق

پمپ شناور سائر مدل NR152A/12 -

مدل پمپ مستغرق

NR152A/12 -

برند پمپ مستغرق

SAER -

نوع پمپ مستغرق

شناور -

قدرت

10

اسب بخار -

فاز

سه فاز -

قطر خروجی

3

اینچ -

SAER