مشخصات فنی

نام پمپ مستغرق

پمپ شناور سائر مدل FS98E/9 سه فاز -

مدل پمپ مستغرق

FS98E/9 -

برند پمپ مستغرق

SAER -

نوع پمپ مستغرق

شناور -

قدرت

2

اسب بخار -

فاز

سه فاز -

قطر خروجی

2

اینچ -

SAER