مشخصات فنی

نام پمپ مستغرق

پمپ شناور سائر مدل FS98C/12 -

مدل پمپ مستغرق

FS98C/12 -

برند پمپ مستغرق

SAER -

نوع پمپ مستغرق

شناور -

قدرت

1.5

اسب بخار -

فاز

تک فاز -

قطر خروجی

1.25

اینچ -

SAER