مشخصات فنی

نام پمپ آب خانگی

پمپ جتی سائر مدل M100 -

مدل پمپ آب خانگی

M100 -

برند پمپ آب خانگی

SAER -

قدرت

1

اسب بخار -

ظرفیت

3

متر مکعب بر ساعت -

ارتفاع(متر)

50 -

فاز

تک فاز -

اندازه دهانه ورودی(اینچ)

1 -

اندازه دهانه خروجی(اینچ)

1 -

SAER