مشخصات فنی

نام پمپ آب خانگی

پمپ بشقابی سائر مدل CMP79/N -

مدل پمپ آب خانگی

CMP79/N -

برند پمپ آب خانگی

SAER -

قدرت

1

اسب بخار -

ظرفیت

6

متر مکعب بر ساعت -

ارتفاع(متر)

35 -

فاز

تک فاز -

اندازه دهانه ورودی(اینچ)

1 -

اندازه دهانه خروجی(اینچ)

1 -

SAER