مشخصات فنی

نام پمپ آب خانگی

پمپ بشقابی سائر مدل CMP -

مدل پمپ آب خانگی

CMP -

برند پمپ آب خانگی

SAER -

قدرت

0.5

اسب بخار -

ظرفیت

4.8

متر مکعب بر ساعت -

ارتفاع(متر)

24 -

فاز

تک فاز -

اندازه دهانه ورودی(اینچ)

1 -

اندازه دهانه خروجی(اینچ)

1 -

SAER