مشخصات فنی

نام پمپ استخری

پمپ استخری داب مدل Euro Swim 100 -

مدل پمپ استخری

Euro Swim 100 -

برند پمپ استخری

داب -

قدرت(HP)

1.0 -

دبی (m³/hr)

24 -

حداکثر ارتفاع ( متر )

15.5 -

داب