مشخصات فنی

نام منبع تحت فشار

منبع تحت فشار آکوا -

برند منبع تحت فشار

AQUAPRESS -

کشور سازنده

ایتالیا -

AQUAPRESS