مشخصات فنی

نام منبع تحت فشار

منبع تحت فشار زیلمت -

برند منبع تحت فشار

Zilmet -

کشور سازنده

ایتالیا -

Zilmet