مشخصات فنی

عنوان

منبع تحت فشار زیلمت -

برند

Zilmet -

کشور

ایتالیا -

Zilmet