مشخصات فنی

عنوان

ژنراتور AVK/MN مدل (360KVA) DSG52 M1-4 -

مدل

DSG52 M1-4 -

برند

1445730 AVK/MN -

وزن (kg)

1170 -

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

-

فرکانس (Hz)

50 - -

ولتاژ (v)

400/230 -

توان اضطراری

360

کیلو ولت آمپر -

288

-

توان دائم

324

کیلو ولت آمپر -

259

-

کلاس عایق حرارتی

H -

درجه حفاظت

Ip23 -

دمای محیط

40

درجه سانتیگراد -

ضریب قدرت

0.8 -

جریان (A)

520 -

توان مکانیکی ورودی

302.0

-

1445730 AVK/MN