مشخصات فنی

عنوان

ژنراتور AVK/MN مدل (530KVA) DSG52 L2-4 -

مدل

DSG52 L2-4 -

برند

1445730 AVK/MN -

وزن (kg)

1460 -

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

-

فرکانس (Hz)

50 - -

ولتاژ (v)

400/230 -

توان اضطراری

530

کیلو ولت آمپر -

424

-

توان دائم

382

-

382

-

کلاس عایق حرارتی

H -

درجه حفاظت

Ip23 -

دمای محیط

40

درجه سانتیگراد -

ضریب قدرت

0.8 -

جریان (A)

765 -

توان مکانیکی ورودی

452.0

-

1445730 AVK/MN