مشخصات فنی

عنوان

ژنراتور AVK/MN مدل (55KVA) DSG29 L2-4 -

مدل

DSG29 L2-4 -

برند

1445730 AVK/MN -

وزن (kg)

300 -

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

-

فرکانس (Hz)

50 - -

توان اضطراری

55

کیلو ولت آمپر -

44

-

توان دائم

50

کیلو ولت آمپر -

40

-

کلاس عایق حرارتی

H -

درجه حفاظت

Ip23 -

دمای محیط

40

درجه سانتیگراد -

تنظیم ولتاژ (%)

400/230 -

ضریب قدرت

0.8 -

جریان (A)

80 -

توان مکانیکی ورودی

49.1

-

1445730 AVK/MN