مشخصات فنی

عنوان

ژنراتور مارلی مدل MJBM -

مدل

MJBM -

برند

1445733 مارلی -

ولتاژ (v)

1.000 -

توان اضطراری

6.500

کیلو ولت آمپر -

درجه حفاظت

Ip23 -

قطب

4 - 6 - -

1445733 مارلی