مشخصات فنی

عنوان

ژنراتور لوری سومر مدل LSA 54 -

مدل

LSA 54 -

برند

1445735 لوری سومر -

فرکانس (Hz)

50 - -

توان اضطراری

3180-4061

کیلو ولت آمپر -

توان دائم

2755-3832

کیلو ولت آمپر -

کلاس عایق حرارتی

H - F -

دمای محیط

40

درجه سانتیگراد -

1445735 لوری سومر