مشخصات فنی

نام ژنراتور

ژنراتور لوری سومر مدل LSA 53.1 -

مدل ژنراتور

LSA 53.1 -

برند ژنراتور

لوری سومر -

فرکانس (هرتز)

50 -

توان اضطراری

2063-2948

کیلو ولت آمپر -

توان دائم

1947-2782

کیلو ولت آمپر -

کلاس عایق حرارتی

H - F -

دمای محیط

40

درجه سانتی گراد -

لوری سومر