مشخصات فنی

نام ژنراتور

ژنراتور لوری سومر مدل LSA 52.2 -

مدل ژنراتور

LSA 52.2 -

برند ژنراتور

لوری سومر -

فرکانس (هرتز)

50 -

توان اضطراری

1258-2226

کیلو ولت آمپر -

توان دائم

1187-2100

کیلو ولت آمپر -

کلاس عایق حرارتی

H - F -

دمای محیط

40

درجه سانتی گراد -

لوری سومر