مشخصات فنی

عنوان

ژنراتور لوری سومر مدل LSA 49.3 -

مدل

LSA 49.3 -

برند

1445735 لوری سومر -

فرکانس (Hz)

50 - -

ولتاژ (v)

380-415 / 220-240 -

توان اضطراری

580-904

-

725-1130

کیلو ولت آمپر
-

توان دائم

476-800

-

595-1000

کیلو ولت آمپر
-

فاز

3 - -

کلاس عایق حرارتی

H - F -

درجه حفاظت

Ip23 -

تنظیم ولتاژ (%)

0.5 -

ضریب قدرت

0.8 -

قطب

4 -

گام سیم بندی

2/3 -

1445735 لوری سومر