مشخصات فنی

نام ژنراتور

ژنراتور لوری سومر مدل LSA 46.3 -

مدل ژنراتور

LSA 46.3 -

برند ژنراتور

لوری سومر -

فرکانس (هرتز)

50 -

ولتاژ (ولت)

220-240 / 380-415 -

توان اضطراری

153-321

کیلووات -

191-400

کیلو ولت آمپر
-

توان دائم

131-292

کیلووات -

164-365

کیلو ولت آمپر
-

فاز

1 - 3 -

کلاس عایق حرارتی

H - F -

کلاس حفاظت

IP23 -

تنظیم ولتاژ (درصد)

0.5 -

ضریب قدرت

0.8 -

تعداد قطب

4 -

گام سیم بندی

2/3 -

لوری سومر