مشخصات فنی

عنوان

ژنراتور لوری سومر مدل LSA 46.3 -

مدل

LSA 46.3 -

برند

1445735 لوری سومر -

فرکانس (Hz)

50 - -

ولتاژ (v)

220-240 / 380-415 -

توان اضطراری

153-321

-

191-400

کیلو ولت آمپر
-

توان دائم

131-292

-

164-365

کیلو ولت آمپر
-

فاز

1 - 3 - -

کلاس عایق حرارتی

H - F -

درجه حفاظت

Ip23 -

تنظیم ولتاژ (%)

0.5 -

ضریب قدرت

0.8 -

قطب

4 - -

گام سیم بندی

2/3 -

1445735 لوری سومر