مشخصات فنی

عنوان

ژنراتور لوری سومر مدل LSA 46.2 -

مدل

LSA 46.2 -

برند

1445735 لوری سومر -

فرکانس (Hz)

50 - -

ولتاژ (v)

380-440 -

توان اضطراری

195-240

کیلو ولت آمپر -

156-240

-

توان دائم

180-280

کیلو ولت آمپر -

144-224

-

فاز

3 - -

کلاس عایق حرارتی

H -

درجه حفاظت

Ip23 -

ضریب قدرت

0.8 -

قطب

4 - -

گام سیم بندی

2/3 -

1445735 لوری سومر